Resurse Materiale

Nr. crt. Tipul de spaţiu Număr spaţii Suprafaţă (mp)
1. Săli de clasă /grupă 9+13  32  
2. Cabinete*  2 852,00
3. Laboratoare* 7 284,00
4. Ateliere* 1 396,00
5. Sală şi  teren de educaţie fizică şi sport* 1/3 160,00 / 2250,00
6. Spaţii de joacă * - -
  • Unitatea  funcţionează  cu un număr de  1(un)  schimb, durata orei de curs/ activităţilor didactice fiind de  50 minute, iar a pauzelor/ activităţilor recreative  fiind de 10 minute.

Nr. crt. Tipul de spaţiu Tip şi număr document de deţinere a spaţiului Număr spaţii Suprafaţă (m2)
1. CLĂDIRE ȘCOALĂ ȘI GRĂDINIȚĂ Tăuții Măgherăuș Protocol de dare în administrare, între Primăria Tăuții Măgherăuș- şi Liceul Tehnologic TRAIAN VUIA Încheriat conform H.C.L. 452/2001 2 64,00
2. CLĂDIRE ȘCOALĂ ȘI GRĂDINIȚĂ Nistru 2 858,00
3. CLĂDIRE ȘCOALĂ ȘI GRĂDINIȚĂ Bozânta Mare 2 2134,00
4. CLĂDIRE ȘCOALĂ ȘI GRĂDINIȚĂ Băița 2 105,00
6. Spaţii depozitare materiale didactice 1 180,00
TOTAL   11
Sari la conținut