Istoric

Liceul Tehnologic “Traian Vuia” este situat în oraşul Tăuţii Măgherăuş din judeţul Maramureş, limitrof Municipiul Baia Mare. Istoria învăţământului din localitatea Tăuţii-Măgherauş se integrează celei parcurse de şcoala din Transilvania în ansamblul său. Primele informaţii despre organizarea învăţământului în localitate dateaza din anul1547 când, după modelul băimărean ( vestita Schola Rivulina), aici se înfiinţează o şcoală pe lângă Biserica Reformata, unde copiii erau învăţaţi până la sintaxis (patru clase).

In anul 1600 a fost construită o şcoală nouă în locul celei vechi. Se ştie ca renumitul cărturar tipograf M. Kiss Miklos a învăţat aici abecedarul, în a doua jumătate a secolului.

Un document din 1770 mentionează satele în care funcţionau şcoli romaneşti şi vechimea acestor şcoli. Din acest document aflăm ca în anul 1763, în Tăuţii de Jos (Măgherăuş) funcţiona o şcoală românească pe langă biserica greco-catolică.

În această şcoala, ca de altfel în toate şcolile, se învăţa cititul, scrierea, aritmetica, catechismul. Dascălul era de cele mai multe ori şi cantorul bisericii, iar primul învăţător al acestei şcoli mentionat în anul 1784  se numea Aurelius Hosu.

Din “conscripţia şcolara” a anului 1794, înaintată de episcopul Andrei Bacinski, aflăm că şcolile din Ardusat, Baia Mare, Baia Sprie, Tautii de Jos, Băiţa, Groşi şi altele au obţinut rezultate bune.

Anul 1894 este consemnat în documente ca Tăuţii de Jos avea o populatie de 972 de locuitori, iar Măgherăuş 339.

La sfârşitul secolului al XIX-lea în Tăuţii de Jos se constituie o şcoală cu patru săli de clasa.

Din 1896 documentele atestă organizarea învăţământului de stat în limba maghiară care a funcţionat până în 1919.

Învăţământul în limba româna se va desfaşura pe lângă biserica românească în localul aflat în vecinătatea bisericii din Tăuţii de Jos, fiind prin urmare un învatamant confesional.

În anul 1904, cu fonduri de la guvern, se construieşte un nou local al şcolii, în vecinătate de biserica calvinistă din localitate.

 În 1919, după Marea Unire, s-a trecut la învăţământul de stat în limba română. Şcoala se numea Şcoala Primara Nationala Tăuţii de Jos.

Primul director român al Şcolii Primare Româneşti din Tăuţii de Jos a fost Atanasie Demian, care a făcut parte din Consiliul Naţional Român Central, filiala Tăuţi, fiind participant la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia de la 1 decembrie 1918, împreună cu delegaţia Plasei Baia Mare.

Alături de învăţământul în limba română a funcţionat şi o secţie în limba maghiară până în anul şcolar 1962/1963.

În anul 1933, în Măgherăuş se construieşte o nouă şcoală cu două săli de clasă.

Din 1925 în localitate se desfăşoară învăţămânul obligatori de 7 ani, şcoala funcţionănd  ca centru de capacitate pentru localitate şi satele apărţinătoare.

Între septembrie 1940 şi octombrie 1944 şcoala se desfăşoară în limba maghiară datorita cedării Ardealului de Nord catre Ungaria Hortistă.

După război se revine la învăţământul în limba română, în paralel funcţionând şi secţia în limba maghiară (1950).

Între anii 1964-1965 se construieşte noul local al şcolii cu un numar de şapte săli de clasă şi o sală profesorală.

Între anii 1971-1973  în şcoală a funcţionat prima treaptă de liceu, pentru completarea studiilor.

În anul şcolar  1981-1982 s-a inregistrat cel mai mare număr de elevi –  493, care funcţionau în 3 clase paralele . După această dată, numărul elevilor scazând constant.

În anul 2002 se construieşte un nou corp de clădire ataşat corpului construit între anii 1964-1965.

În anul şcolar 2010-2011 s-a aprobat înfiinţarea unei clase de liceu, cu profil tehnologic.

Sari la conținut