Evaluare nationalaEvaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial (metodologia de organizare și desfășurare a examenului în anul școlar 2019-2020 este disponibilă atașat - primul document din secțiunea Cadru normativ). Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă. Media obținută la EN VIII este un criteriu esențial pentru admiterea în învățământul liceal. Coordonarea la nivel național a proiectării, organizării și desfășurării EN VIII, precum și valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de Ministerul Educației prin Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE).

Evaluare Națională clasa a VIII a 2019 - 2020
Legislație
Modele teste
Calendar evaluare
Evaluare Națională clasa a VI a 2019 - 2020
Legislație
Modele teste
Calendar evaluare
Evaluare Națională clasa a IV a 2019 - 2020
Legislație
Modele teste
Calendar evaluare
Evaluare Națională clasa a II a 2019 - 2020
Legislație
Modele teste
Calendar evaluareSari la conținut