Erasmus

Proiect ”Outdoor Learning Against School Failure and Abseenteism”

Proiectul propune diverse abordări educaţionale (activităţi în cluburi şcolare eficiente; învăţare în aer liber – cursuri în muzee, planetariu, ateliere de artă, natură etc.; vizite în familie; activităţi de formare pentru părinţi, astfel încât să existe o conştientizare generală cu privire la importanţa educaţiei) menite să susţină prevenirea absenteismului şcolar şi a abandonului şcolar. Scopul acestor abordări este de a restrânge cercul vicios care se formează în jurul problemelor culturale şi economice ale elevilor. Totodată, se urmăreşte ca şcoala să devină mai atractivă pentru elevii defavorizaţi care prezintă risc de abandon şcolar timpuriu. Proiectul“Outdoor Learning Against School Failure and Absenteeism” se implementează începând cu data de 1 octombrie 2018 şi se va finaliza în 30 septembrie 2020, fiind coordonat de Osmaniye Il Milli Egitim Mudurlugu din Osmaniye, Turcia, iar partenerii sunt din: Grecia, Portugalia şi România. Partea română este reprezentată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş şi Liceul Tehnologic “Traian Vuia” din Tăuţii-Măgherăuş. Acest proiect este cel de-al treilea derulat în colaborare cu partenerii din Turcia. Coordonator al proiectului, pentru România, este prof. dr. Ligia Duruş, inspector şcolar pentru proiecte educaţionale. propune diverse abordări educaţionale (activităţi în cluburi şcolare eficiente; învăţare în aer liber – cursuri în muzee, planetariu, ateliere de artă, natură etc.; vizite în familie; activităţi de formare pentru părinţi, astfel încât să existe o conştientizare generală cu privire la importanţa educaţiei) menite să susţină prevenirea absenteismului şcolar şi a abandonului şcolar. Scopul acestor abordări este de a restrânge cercul vicios care se formează în jurul problemelor culturale şi economice ale elevilor. Totodată, se urmăreşte ca şcoala să devină mai atractivă pentru elevii defavorizaţi care prezintă risc de abandon şcolar timpuriu. Proiectul“Outdoor Learning Against School Failure and Absenteeism” se implementează începând cu data de 1 octombrie 2018 şi se va finaliza în 30 septembrie 2020, fiind coordonat de Osmaniye Il Milli Egitim Mudurlugu din Osmaniye, Turcia, iar partenerii sunt din: Grecia, Portugalia şi România. Partea română este reprezentată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş şi Liceul Tehnologic “Traian Vuia” din Tăuţii-Măgherăuş. Acest proiect este cel de-al treilea derulat în colaborare cu partenerii din Turcia. Coordonator al proiectului, pentru România, este prof. dr. Ligia Duruş, inspector şcolar pentru proiecte educaţionale.

Proiect ERASMUS + LE PATRIMOINE, UNE RICHESSE DE L EUROPE A PRESERVER, PARTAGER ET DEVELOPPER – EUROBALADES   2014-1-FR01-KA201-008474-2     valorificarea patrimoniului cultural, natural și a tradițiilor locale

EUROBALADES- este acronimul proiectului european Erasmus Plus, derulat pe o perioadă de trei ani  de către  Liceul Tehnologic „Traian Vuia” Tăuţii Măgherăuş, alături de alte opt şcoli  partenere : Franţa- ţara coordonatoare, Belgia, Italia, Portugalia, Spania, Grecia, Bulgaria şi Turcia.

Proiectul propune implicarea elevilor din mai multe şcoli din Europa, pe tema patrimoniului. Obiectivul este de a-i face pe elevi să descopere propriul patrimoniu, să-l pună în valoare şi să-l împărtăşească elevilor din şcolile partenere.

Pentru asta ei vor realiza trei itinerarii (câte unul în fiecare an) care să pună în valoare fiecare element de patrimoniu natural, cultural, istoric şi industrial, cu ajutorul textelor explicative, fotografiilor, desenelor, video-urilor. Plecând de la aceste materiale munca va continua prin organizarea unor expoziţii permanente, broşuri turistice, site-uri internet, grădini europene, o aplicaţie pentru tablete şi telefoane mobile .

Se vor organiza reuniuni de proiect la fiecare început de an şcolar, întâlniri elevi şi profesori la fiecare sfârşit de an şcolar, precum şi reuniuni multilaterale în lunile  ianuarie -februarie a fiecărui an.

Prima reuniune din cadrul proiectului Eurobalades a avut loc în perioada 13 oct- 19 oct. 2014, în Franţa, la College Leonce Dussarat  din Dax, la care  au participat d-nele insp. Ulici Carmen şi prof. înv. primar Paşca  Ecaterina- profesor coordonator al proiectului.

A fost o reuniune bogată în acţiuni  de organizare  concretă a activităţilor ce urmează a fi derulate, de stabilire a calendarului mobilităţilor şi a produselor finale, precum şi un real schimb de bune practici pedagogice.

La finalul celor trei ani, fiecare şcoală va avea o viziune precisă a  patrimoniului propriului oraş şi judeţ, dar va fi în măsură, de asemenea, să stabilească o sinteză de ansamblu a  patrimoniului ţărilor prezente. Numărul mare de ţări implicate va permite un adevărat dialog intercultural şi o profundă îmbogăţire a cunoştinţelor. In plus , implicarea şi suportul colectivităţilor locale, a partenerilor asociaţi foarte numeroşi  din toate cele opt ţări,  (Primăria Tăuţii Măgherăuş,  Direcţia Silvică Maramureş -partenerii noştri  locali), va permite derularea unui veritabil proiect european.

Sari la conținut