Misiune

„O educaţie de bună calitate, servicii de formare profesională, bazată pe principii  moderne în concordanță cu valorile europene, coroborată cu alte tipuri de  educaţie, având ca scop dezvoltarea intelectuală, socială şi profesională a întregii comunităţi pentru creșterea performanţelor economice, ştiinţifice şi culturale, în contextul incluziunii și a conviețuirii pașnice bazate pe respectul entităților umane existente; şcoala este un centru de învăţare, deschis pentru elevi, cadre didactice, părinţi și alte categorii sociale, oferind un spațiu educațional prietenos, moderne, bine dotat, cu cadre didactice performante, care promovează, pentru copii și elevi, activităţi curriculare şi extracurriculare de înaltă ţinută pedagogică şi ştiinţifică, pentru o dinamică în permanentă schimbare, cu valori culturale și spirituale moderne”.

Până la sfârsitul anului 2022, Liceul Tehnologic „TRAIAN VUIA” va fi recunoscut prin :

 • calitatea si finalitatea pregătirii profesionale;
 • absolventul scolii, profesionist cu recunoastere europeana, bun cunoscator al limbajului informatic, al două limbi de circulatie internationala;
 • înalta calitate a educatiei si a procesului de predare învatare focalizat pe elev (elevul în centrul procesului de educatie si instruire);
 • puternica motivatie, angajare si pregatire profesionala a corpului profesoral si al elevilor;
 • climat organizational intelectual oferit atât cadrelor didactice, cât si elevilor;
 • resursele materiale la nivelul cerintelor si tehnicii anului 2020;
 • responsabilitatea actiunilor personalului didactic si ale elevilor;
 • cunoasterea si implementarea politicii Uniunii Europene;
 • managementul performant;
 • responsabilizarea parintilor elevilor fata de actul educational;
 • cresterea cuantumului resurselor financiare atrase;
 • stimularea încrederii în sine, în puterea individului de a imagina, de a crea si de a lucra în echipa;
Sari la conținut